Aeroklub Orląt

strona dęblińskiego aeroklubu

Zajęcia z PPL(A)

Październik 18th, 2016 by admin

Informujemy, że pierwsze zajęcia odbędą się 22-23.10.2016 r.
w godzinach 9.00 – 16.00. Spotykamy się na sali briefingowej Aeroklubu „Orląt”.

W celu potwierdzenia udziału w kursie prosimy o dokonywanie wpłat w wysokości 1 200 zł za Zwrot kosztów szkolenia teoretycznego na rachunek bankowy 58 1020 3219 0000 9502 0066 4953 w terminie do 21.10.2016 r.

Zapraszamy!

 

Kategoria: INFORMACJE | Zostaw komentarz »

Październik 6th, 2016 by admin

Przypominamy, że rozpoczęcie szkolenia samolotowego / szybowcowego możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Aeroklubu „Orląt”.

Kategoria: INFORMACJE | Zostaw komentarz »

Szkolenie teoretyczne do PPL(A)

Wrzesień 15th, 2016 by admin

Uprzejmie informujemy, że szkolenie teoretyczne do uzyskania licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A) planowane jest na 22 października 2016 roku. Zajęcia będą odbywały się             w systemie weekendowym. Cena kursu: 1200 zł.

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr telefonów:
261 517 690
601 223 018

Serdecznie zapraszamy!

Kategoria: INFORMACJE | Zostaw komentarz »

Lipiec 1st, 2016 by admin

 

Aktualnie w Naszym Aeroklubie realizowane jest Selekcyjne szkolenie samolotowe
dla kandydatów do WSOSP finansowane
w całości
przez Departament Komunikacji Społecznej MON, którego celem jest wstępna selekcja przyszłych kandydatów na pilotów wojskowych.

 

Termin realizacji szkolenia: 23.06-30.09.2016 r.

 

Kategoria: INFORMACJE | Zostaw komentarz »

Szkolenie teoretyczne do PPL(A) – ZMIANA

Czerwiec 2nd, 2016 by admin

Uprzejmie informujemy, iż z przyczyn organizacyjnych nastąpiła zmiana terminu kursu teoretycznego do uzyskania licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A). Planowane rozpoczęcie szkolenia: 12 czerwca 2016 r.

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr telefonów:
261 517 690
601 223 018

Serdecznie zapraszamy!

Kategoria: INFORMACJE | Zostaw komentarz »

Składki członkowskie

Maj 25th, 2016 by admin

Uprzejmie przypominamy, że każdy członek Aeroklubu „ORLĄT”
jest zobowiązany do regularnego opłacania składki członkowskiej.

Zgodnie z Protokołem Nr 33/2011 Posiedzenia Zarządu Aeroklubu „ORLĄT” składka członkowska powinna być opłacona jednorazowo do końca lutego lub w dwóch ratach:
I –  do końca lutego,
II – do końca czerwca.

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem dopuszczenia do lotów będą uregulowane składki i przedpłata na loty.

Kategoria: INFORMACJE | Zostaw komentarz »

Szkolenie teoretyczne do PPL(A)

Maj 11th, 2016 by admin

Uprzejmie informujemy, że szkolenie teoretyczne do uzyskania licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A) planowane jest na 04 czerwca 2016 roku. Zajęcia będą odbywały się w systemie weekendowym. Cena kursu: 1200 zł.

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr telefonów:
261 517 690
601 223 018

Serdecznie zapraszamy!

Kategoria: INFORMACJE | Zostaw komentarz »

Zebranie Zarządu Aeroklubu „Orląt”

Kwiecień 21st, 2016 by admin

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 kwietnia 2016 roku (sobota) o godzinie 9.00 w biurze Aeroklubu odbędzie się posiedzenie Zarządu Aeroklubu „ORLĄT” w Dęblinie.

Wszelkie sugestie i tematy do omówienia na posiedzeniu Zarządu prosimy kierować do członków Zarządu.

Kategoria: INFORMACJE | Zostaw komentarz »

Mistrzostwa Polski Modeli Makiet R/C

Kwiecień 11th, 2016 by admin

Aeroklub „Orląt” zaprasza na Mistrzostwa Polski Modeli Samolotów Redukcyjno-latających które odbędą się w Dęblinie w dniach 24-26 czerwca 2016r.

plakat2016maly

Szczegółowe informacje na stronie Mistrzostw Polski  -LINK

Kategoria: INFORMACJE | Zostaw komentarz »

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu „ORLĄT”

Marzec 4th, 2016 by admin

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW AEROKLUBU „ORLĄT”
W DĘBLINIE
w dniu 19 marca 2016 roku

 

Zarząd Aeroklub „ORLĄT” w Dęblinie zawiadamia, że w dniu 19 marca 2016 roku w Auli Wydziału Lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie,
o godzinie 10.00, w pierwszym terminie, odbędzie Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu „ORLĄT” w Dęblinie wg następującego porządku obrad:

 

 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu „ORLĄT” w Dęblinie;
 2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. wybór Sekretarza;
 4. przyjęcie porządku obrad;
 5. powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 6. sprawozdanie z działalności Zarządu Aeroklubu za okres kadencji – Prezes Zarządu;
 7. sprawozdanie Dyrektora Aeroklubu;
 8. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
 9. wystąpienie Rektora Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie;
 10. przedstawienie i omówienie propozycji utworzenia w ramach struktury Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Akademickiego Aeroklubu „ORLĄT” w Dęblinie i przeniesienia na niego majątku oraz uprawnień wynikających z posiadanych certyfikatów oraz kontynuowania działalności w nowych strukturach;
 11. podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie opisanej w pkt. 8 porządku obrad;
 12. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Zarządu;
 13. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Rewizyjnej;
 14. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Sądu Koleżeńskiego;
 15. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej – wyniki głosowań;
 16. wolne wnioski;
 17. zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu „ORLĄT” w Dęblinie.
 18. Konferencja lotno-techniczna.

 

W razie braku co najmniej ½ ogólnej liczby Członków Aeroklubu, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie – o godzinie 10.15 – bez względu na liczbę obecnych członków.

Kategoria: INFORMACJE | Zostaw komentarz »