Aeroklub Orląt

strona dęblińskiego aeroklubu

Zarząd Aeroklubu „ORLĄT” w Dęblinie

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu „ORLĄT”          w Dęblinie z dnia 19 marca 2016 roku zostały powołane nowe władze Naszego Aeroklubu.

ZARZĄD AEROKLUBU „ORLĄT”:

1. ZUGAJ Adam – Prezes Zarządu

2. KUTA-KOŁSUTOWICZ Jacek – Wiceprezes Zarządu

3. JAWORSKI Andrzej – Sekretarz Zarządu

4. SOKÓŁ Edward – Skarbnik Zarządu

5. SERGIEL Zbigniew – Członek Zarządu

6. FIGIEL Marek – Członek Zarządu

7. CADER Krzysztof – Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna Aeroklubu „ORLĄT”:

TARCZOŃ Jan – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

SZYMAŃSKI Piotr – Członek Komisji Rewizyjnej

SĘKULSKI Tomasz – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Sąd Koleżeński Aeroklubu „ORLĄT”:

REMLEIN Grzegorz – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

KUZYKA Marta – Członek Sądu Koleżeńskiego

SOCHA Sylwia – Członek Sądu Koleżeńskiego