Aeroklub Orląt

strona dęblińskiego aeroklubu

Statut Aeroklubu „Orląt”

Nowy statut Aeroklubu „Orląt”:
Statut Aeroklubu Orląt.pdf

 

Dokumenty na Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu „Orląt”:

Pełnomocnictwo