Aeroklub Orląt

strona dęblińskiego aeroklubu

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu „ORLĄT”

Marzec 4th, 2016 by admin

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW AEROKLUBU „ORLĄT”
W DĘBLINIE
w dniu 19 marca 2016 roku

 

Zarząd Aeroklub „ORLĄT” w Dęblinie zawiadamia, że w dniu 19 marca 2016 roku w Auli Wydziału Lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie,
o godzinie 10.00, w pierwszym terminie, odbędzie Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu „ORLĄT” w Dęblinie wg następującego porządku obrad:

 

 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu „ORLĄT” w Dęblinie;
 2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. wybór Sekretarza;
 4. przyjęcie porządku obrad;
 5. powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 6. sprawozdanie z działalności Zarządu Aeroklubu za okres kadencji – Prezes Zarządu;
 7. sprawozdanie Dyrektora Aeroklubu;
 8. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
 9. wystąpienie Rektora Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie;
 10. przedstawienie i omówienie propozycji utworzenia w ramach struktury Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Akademickiego Aeroklubu „ORLĄT” w Dęblinie i przeniesienia na niego majątku oraz uprawnień wynikających z posiadanych certyfikatów oraz kontynuowania działalności w nowych strukturach;
 11. podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie opisanej w pkt. 8 porządku obrad;
 12. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Zarządu;
 13. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Rewizyjnej;
 14. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Sądu Koleżeńskiego;
 15. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej – wyniki głosowań;
 16. wolne wnioski;
 17. zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu „ORLĄT” w Dęblinie.
 18. Konferencja lotno-techniczna.

 

W razie braku co najmniej ½ ogólnej liczby Członków Aeroklubu, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie – o godzinie 10.15 – bez względu na liczbę obecnych członków.

Ten wpis został opublikowany w piątek, Marzec 4th, 2016 at 23:58 w kategorii INFORMACJE. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.