Aeroklub Orląt

strona dęblińskiego aeroklubu

Archive for the 'INFORMACJE' Category

Lipiec 1st, 2016 by admin

 

Aktualnie w Naszym Aeroklubie realizowane jest Selekcyjne szkolenie samolotowe
dla kandydatów do WSOSP finansowane
w całości
przez Departament Komunikacji Społecznej MON, którego celem jest wstępna selekcja przyszłych kandydatów na pilotów wojskowych.

 

Termin realizacji szkolenia: 23.06-30.09.2016 r.

 

Category: INFORMACJE | No Comments »

Szkolenie teoretyczne do PPL(A) – ZMIANA

Czerwiec 2nd, 2016 by admin

Uprzejmie informujemy, iż z przyczyn organizacyjnych nastąpiła zmiana terminu kursu teoretycznego do uzyskania licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A). Planowane rozpoczęcie szkolenia: 12 czerwca 2016 r.

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr telefonów:
261 517 690
601 223 018

Serdecznie zapraszamy!

Category: INFORMACJE | No Comments »

Składki członkowskie

Maj 25th, 2016 by admin

Uprzejmie przypominamy, że każdy członek Aeroklubu „ORLĄT”
jest zobowiązany do regularnego opłacania składki członkowskiej.

Zgodnie z Protokołem Nr 33/2011 Posiedzenia Zarządu Aeroklubu „ORLĄT” składka członkowska powinna być opłacona jednorazowo do końca lutego lub w dwóch ratach:
I –  do końca lutego,
II – do końca czerwca.

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem dopuszczenia do lotów będą uregulowane składki i przedpłata na loty.

Category: INFORMACJE | No Comments »

Szkolenie teoretyczne do PPL(A)

Maj 11th, 2016 by admin

Uprzejmie informujemy, że szkolenie teoretyczne do uzyskania licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A) planowane jest na 04 czerwca 2016 roku. Zajęcia będą odbywały się w systemie weekendowym. Cena kursu: 1200 zł.

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr telefonów:
261 517 690
601 223 018

Serdecznie zapraszamy!

Category: INFORMACJE | No Comments »

Zebranie Zarządu Aeroklubu „Orląt”

Kwiecień 21st, 2016 by admin

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 kwietnia 2016 roku (sobota) o godzinie 9.00 w biurze Aeroklubu odbędzie się posiedzenie Zarządu Aeroklubu „ORLĄT” w Dęblinie.

Wszelkie sugestie i tematy do omówienia na posiedzeniu Zarządu prosimy kierować do członków Zarządu.

Category: INFORMACJE | No Comments »

Mistrzostwa Polski Modeli Makiet R/C

Kwiecień 11th, 2016 by admin

Aeroklub „Orląt” zaprasza na Mistrzostwa Polski Modeli Samolotów Redukcyjno-latających które odbędą się w Dęblinie w dniach 24-26 czerwca 2016r.

plakat2016maly

Szczegółowe informacje na stronie Mistrzostw Polski  -LINK

Category: INFORMACJE | No Comments »

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu „ORLĄT”

Marzec 4th, 2016 by admin

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW AEROKLUBU „ORLĄT”
W DĘBLINIE
w dniu 19 marca 2016 roku

 

Zarząd Aeroklub „ORLĄT” w Dęblinie zawiadamia, że w dniu 19 marca 2016 roku w Auli Wydziału Lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie,
o godzinie 10.00, w pierwszym terminie, odbędzie Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu „ORLĄT” w Dęblinie wg następującego porządku obrad:

 

 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu „ORLĄT” w Dęblinie;
 2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. wybór Sekretarza;
 4. przyjęcie porządku obrad;
 5. powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 6. sprawozdanie z działalności Zarządu Aeroklubu za okres kadencji – Prezes Zarządu;
 7. sprawozdanie Dyrektora Aeroklubu;
 8. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
 9. wystąpienie Rektora Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie;
 10. przedstawienie i omówienie propozycji utworzenia w ramach struktury Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Akademickiego Aeroklubu „ORLĄT” w Dęblinie i przeniesienia na niego majątku oraz uprawnień wynikających z posiadanych certyfikatów oraz kontynuowania działalności w nowych strukturach;
 11. podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie opisanej w pkt. 8 porządku obrad;
 12. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Zarządu;
 13. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Rewizyjnej;
 14. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Sądu Koleżeńskiego;
 15. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej – wyniki głosowań;
 16. wolne wnioski;
 17. zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu „ORLĄT” w Dęblinie.
 18. Konferencja lotno-techniczna.

 

W razie braku co najmniej ½ ogólnej liczby Członków Aeroklubu, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie – o godzinie 10.15 – bez względu na liczbę obecnych członków.

Category: INFORMACJE | No Comments »

Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu „ORLĄT” w Dęblinie

Luty 22nd, 2016 by admin

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 19 marca 2016 roku
o godz. 10.00 w Małej Auli Wydziału Lotnictwa WSOSP odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu „ORLĄT” w Dęblinie.

Ze względu na rangę omawianych spraw i podjęcie kluczowych decyzji, prosimy o przybycie jak największej liczby członków Aeroklubu.

 

Category: INFORMACJE | No Comments »

Seminarium dla instruktorów samolotowych i szybowcowych

Luty 22nd, 2016 by admin

Uprzejmie informujemy, że w dniach 12-13 marca 2016 roku odbędzie się szkolenie metodyczne dla instruktorów samolotowych i szybowcowych Aeroklubu “ORLĄT” w Dęblinie.
Godzina i miejsce spotkania: 9.00, sala briefingowa Aeroklubu “ORLĄT”.

Instruktorów spoza Aeroklubu „Orląt” prosimy o zapisy,
nr tel.: 261 517 690.

Serdecznie zapraszamy!

Category: INFORMACJE | No Comments »

Szkolenie teoretyczne do PPL(A)

Styczeń 12th, 2016 by admin

Uprzejmie informujemy, że na 22 stycznia 2016 roku (piątek) planowane jest rozpoczęcie następujących szkoleń:

 • szkolenie teoretyczne do uzyskania licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A),
 • szkolenie teoretyczne do uzyskania licencji pilota szybowcowego SPL,
 • wznowienie dla uczniów-pilotów szybowcowych, którzy
  nie ukończyli licencji na starych zasadach
  (więcej informacji    u Szefa Szkolenia – p. Lizaka).

Zajęcia będą odbywały się w systemie weekendowym.

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr telefonów:
261 517 690
601 223 018

Serdecznie zapraszamy!

Category: INFORMACJE | No Comments »